Tags

, , , , , , ,

Kedenam plunksnas ir ruošiamės šiltajam sezonui!

Awesome modern interpretation of Native American style upper arm band… Blowing around a freedom.
———————————————————————————–
Nuostabi moderniai perteikta indėniško stiliaus viršutinės rankos dalies apyrankė pulsuojanti atostogų nuotaką:

Now I can imagine myself traveling around USA with this beauty.. [Sometimes it’s good to dream] This is from LUV AJ, price $95. Having in mind that I’m a student and this is just an accessorize – too much.
——————————————————————————
Jau įsivaizduoju kaip keliausiu per Ameriką su šituo grožiu… [Galima juk pasvajoti] Tai iš LUV AJ, kaina $95. Kaip studentei ir kaip tik tai už aksesuarą – daugokai.

Feather hair extension. Even if this is last year’s top, I still admire about feathers.
—————————————————————————-
Plunksnų priauginimas. Nors tai yra pareitų metų topas, bet man vis dar žavu:


A short video how to do feather hair extensions:
——————————————————————–
Trumpas filmukas kaip tai pasidaryti:

Some feather jewelry:

from ETSY

from ETSY

from eastsidebride.com

from ETSY

Just an eye catching video:
—————————————————-
Ir pabaigai:

Vodpod videos no longer available.

DEVIATED DREAMS, posted with vodpod

Advertisements